Zabrišće

Zabrišće je selo u Livanjskoj općini koje se nalazi na padinama Tribnja, uokvirene stablom brijestove šume po kojoj je samo selo i dobilo ime.

Biskup Bogdanović 1768 nalazi 105 katolika, a biskup Miletić 1830 njih 80.

Godine 1768. u Zabrišću su evidentirana prezimena: Blažević, Čulina,Jurjević,Meginović...

Click "Edit content" to add or change the text, images, video, files, etc.myspace visitors  

  
kRALJEVA SUTJESKA

 

 

Župa vidoši